2013. március 29., péntek

Női varázs.....otthon melege."A nő természete a befogadás. A nő olyan, mint egy egy átjáró, egy csatorna, amelyen keresztül egy lélek megszülethet. Médiumi minőséggel bír, nyitott minden iránt, befogad mindent, ami rajta keresztül nyilvánul meg: minden ami emberi világunkban megnyilvánul, a nőkön keresztül születik meg. Ha egy nő nem tudatos, akkor passzív együttműködése révén felhasználható a világ bajainak közvetítőjeként. Ha összhangban van az egyetemes törvényekkel, és felébredt a szerelemre, bolygónk gyógyulásának és megújulásának közvetítőcsatornájává válik."

Állandó téma a női, férfi szerepek megélése, változása, újratervezése....az önkeresés...a család, a gyerekek nevelése...
A régi ideák, szerepek idejét vesztették....s a világ változásával keressük helyünket.
Egy valami viszont soha nem változik. Csak a NŐ számára adatott meg, hogy testében gyermek foganjon, s világra hozza. Ez a CSODA.
Befogadás, várakozás, átváltozás, folytonosság, táplálás, újjászületés.


Úgy tűnik, a mai nők (tisztelet a kivételnek) valahogy elfelejtik, hogy bennük, általuk lesz a CSODA. Nincsenek  tisztában saját "énükkel", s ez nem nagyképűség kérdése. De ha saját magát nem tiszteli, akkor a környezet miért is tenné?
Sajnos sokan átveszik a nadrágszerepet...és az ezzel együtt járó viselkedési normákat -
kezdeményezés, udvarlás, döntések, túlzott önállóság, karrierizmus, stb. - s egyre jobban látszik, tévútra vezet, családok, párkapcsolatok bomlanak fel.
A hétköznapokban való helytállás sajnos mindenki számára nagy terhet ró.
A rohanó világban egyre kevesebb időnk van magunkra, szeretteinkre - a párunkra, családra, gyerekekre.

Vannak örök érvényű dolgok, melyeket igenis fontosak, újra be kell illeszteni a női szerepek közé.
Elég nagy baj, hogy ma ezek a kérdések egyáltalán mint gondolatok, megfogalmazódnak: 
"De én áldozzam fel a testem, hogy fogok kinézni szülés után? Nekem kell mindig a konyhában főzni, mosogatni - hiszen a párom is megcsinálhatná? Én tanuljak a gyerekkel? S mikor fogok szórakozni? Lemaradok egy állás interjúról, egy jó állásról....mert az időmet a családnak szentelem. Még mindig nem keresek annyit mint a férjem. Úgy szeretnék a régi ÉN lenni.".....stb.

Nem kell visszamenni a középkorba és királykisasszonyként várni a lovagot.
De!
Legyél újra türelmes és odaadó. Ne te hódíts, hanem téged varázsoljanak el. Döntéseidbe vond be párodat. Ne áldozatnak éld meg a család melegének megteremtését, s az asztalra tett étel valóban szívből jöjjön. Legyen kellő önbizalmad, helyes önértékelésed, s ne csak elfogadd, hanem szeresd is tested, önmagad, s más is ezt fogja tenni. Tiszteld ami vagy, s embertársaidat. Tudj alázattal lenni mások iránt, s mert e szó nem leminősítés, hanem egy olyan emberi tulajdonság, mely mostanában divatja múlt...de másokért tenni, másokat szolgálni nagy dolog, kiváltság. Ne legyél kemény, hanem lágy, simogató, kedves, befogadó és megértő.

Amint egy kicsit hátrább lépsz, úgy engedsz teret a férfinak. Persze ehhez idő kell, de megéri....mert lovagok azért még léteznek....s reméljük egyre többen lesznek :)))))))


Hmmmm.....s most irányt veszek a konyhába....egy jó nagy adag madártejet készíteni. 2013. március 26., kedd

Életképek munkáimból.Mi fontosabb - Önmagam megismerése, vagy egy újabb párkapcsolatba menekülni a múlt feldolgozása nélkül?

Ha valaki egyszer megízleli a tudatos gondolkodás nagyszerűségét, már soha többé nem fél akár egyedül lenni, vagy döntéseket hozni, tud célokat megfogalmazni, s ismeri - tudja számára mi jó, mi fontos, mire van szüksége, ahhoz, hogy valóban boldog életet élhessen. Megy a saját útján....
Egyik alkalommal egy hölgy keresett meg.
Párkapcsolati problémákkal küszködött.
Az elemzés elkészítése előtt beszélgettünk, kivel él - gyermek, édesanya - milyen munkakörben dolgozik, milyen tervei vannak a jövőre nézve.
Terv? Párkapcsolatot szeretne.
Még ki sem ment az egyikből...de már más van útban.
Egy kicsit elkalauzollak benneteket "szakmaizni", hogy értsétek, mi miért történik.
A hölgy főszámát tekintve a 2-es föld elemhez tartozik.
Tehát eleme: az anyaság száma, a mások szolgálatában való élés, az alázat, a családhoz való tartozás fontosságát, a valakihez való tartozást, a kifejezett női számot, energiát jelenti. Jegyét tekintve - nem beszélnek sokat, inkább cselekednek, kifejezetten jó empátiával rendelkeznek. Állandó kényszeres érzetük a másoknak való segítés, mindezt olyan szinten is, hogy mindenki mást maguk elé sorolnak.  Fő központi kérdés náluk az anyaság, a társ, a közösség. Nehezen tudnak egyedül élni. Párkapcsolatban létszükséglet a férfi energia, hiszen bennünk szinte egyáltalán nincs. Ezért nagyon sokszor elég erőteljes férfi energiával rendelkező párt vonzanak be...s ezzel is még jobban hátrébb sorolják magukat. Tehát szinte ösztönösen hagyják magukat elnyomni.

Az élet van olyan kegyes hozzánk, hogy mindig azt kapjuk feladatnak, ami a legnehezebb számunkra.

Itt is ez a helyzet.
Nem újabb párkapcsolat megteremtésére ösztökéltem, hanem önmaga ELFOGADÁSÁRA, és MEGISMERÉSÉRE.
Ha nem fogadja el, nem ismeri meg önön magát, csak újabb kudarcokkal teli kapcsolatokat él meg.
Szembe kell nézni a ténnyel, hogy fél egyedül lenni.
A gyermekével szemben is következetesebbnek kell lennie - még jobban tudatára kell ébresztenie felnőtt gyermekét, hogy végre nélküle is tudjon élni. Sőt, akár elköltözni, és saját fizetéséből megélni - mert eddig nem ezt történt. (A gyermeket sem engedte el - miért? mert félt az egyedülléttől. s ezzel se magának, sem gyermekének nem tett jót.)
Új célok megfogalmazására inspiráltam - miben, hol, kikkel érzi jól magát, menjen társaságba, nyisson a külvilág felé, tudjon időnkét nemet mondani - s az ezzel járó felszabadult idejében pedig VÉGRE hobbijának is szentelheti idejét.
Összegezze a múltbéli kapcsolatokat - most már tisztán látható, miben hibázott.
Ne párt keressen - hanem egyszerűen ÉREZZE JÓL MAGÁT.
A lakás térrendezése is fontos volt...szobáját tekintve teljesen alkalmatlan volt társ bevonzására - egyszerűen nem volt lehetőség az intimitás megélésére. Tehát itt is radikális átalakítás történt.

Az új élet kialakítása több egyéb tényező vizsgálata alapján történt....a leírtak csak apró töredéke a több oldalas elemzésnek.

Az új életben megtett első lépések nem voltak könnyűek - mert egy olyan út várt rá, mely eddig ismeretlen volt.
A környezet is időnként nem nézte jó szemmel az "újdonságot" - hiszen megszokott volt, hogy mindent magára vállalva dolgozott mások helyett is. De hite, türelmessége, a helyes kommunikáció, önbecsülése sikerre vitte cselekedeteit.
Persze mindez nem egyik napról a másikra ment. Idő kell mindenhez.
Azóta lettek új barátok, új célok, utazik, a gyermek is végre éli saját életét, s már nem a görcsös férfi keresés lett a cél.
S ami a legfontosabb - már nem fél a jövőtől, sem az egyedülléttől!2013. március 23., szombat

116 évvel ezelőtt született Hamvas Béla.

116 évvel ezelőtt született Hamvas Béla a magyar szellemi élet egyik igen kiemelkedő egyénisége.

Ő volt az egyike, aki Magyarországon utat nyitott az egyetemes emberi tradíció gondolatkörének megismeréséhez. Egyik legfontosabb tanítása számunkra az, hogy: "Nem rendszereket kell alkotni, hanem az ébresztő elemek folyamatos sorát biztosítani". Érdeklődése rendkívül szerteágazó, a klasszika-filológiától a művészettörténeten át a keleti vallásokig és a szent nyelvekig -különösen a szanszkrit- érdekelte. Írásai nehezen kategorizálhatók, néha a filozófiához, máskor a kultúrtörténethez, megint máskor pedig a teológiai értekezésekhez közelítenek.
Egységben próbált gondolkodni. Kiindulópontja, hogy minden Egy, a világ pedig ennek az Egynek számtalan vetülete.
A létegység e tanát a nagy keleti hagyományok mellett megtaláljuk az európai hagyomány letéteményeseinél is, elsősorban Eckhart mesternél, Jacob Böhménél, Cusanusnál, Baadernél, Szt. Ágostonnál.

Hamvas mindig távol tartotta magát az izmusok szektásságától és szükségszerű szűklátókörűségétől, amikkel szemben az egyetemességet kereste, ami nem áll szemben semmilyen más irányzattal, hanem irányzatok feletti. Hamvas számára bármilyen mű hitelességét csak a mögötte álló hiteles élet adhatja meg, amelynek alapja a gondolat-szó-tett azonossága. Ő a műveit élte, és életét művé tisztította, ennek értelmében, alkotásaiban szerves egységbe forrt a bölcselet, vallás, művészet és élet.


"Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen."
2013. március 20., szerda

A Feng shui csak lakberendezés, vagy annál SOKKAL több?

A Feng shui szó hallatán mind máig nagyon sok embernek csak a térrendezés, a lakberendezés jut eszébe.
S jó néhányan még mindig összekeverik valamiféle vajákos, vagy spirituális/ezoterikus gondolkodással. 


De miről is van szó tulajdonképpen?


Lakberendezésről - bármennyire furán is hangzik - de az emberiség létezése óta beszélhetünk. Hiszen otthonteremtő tárgyakkal már a kezdet kezdetekor is körülvettük magunkat. Bizonyos kultúrákban - a régi és mostani életben -  "leosztott" szerepek voltak, kinek volt feladata az otthon tervezése, megépítése, díszítése, stb. Férfi és női feladatokra különült el. A lakberendezés szempontjaként nagyon sok dolgot veszünk figyelembe. Kezdeném már a ház helyének kiválasztásával, de ha csak lakásról beszélünk, akkor a belső tér tudatos tervezése, tájolása, esztétikus, és gyakorlati megoldások kivitelezése lehet fontos. 

A Feng shui, mint TUDOMÁNY, ugyan TÖBB EZER ÉVRE TEKINT VISSZA, ennek ellenére először nem oly rég, talán 30-40 éve Amerikában, az Ausztrál földön, majd Európában ütötte fel fejét. Magyarországon még nem nagy múltra tekint vissza, de egyre elterjedtebb lett gyakorlati alkalmazása.  
A régi kultúrában elsősorban a halottak megfelelő temetkezési helyének kiválasztása volt az elsődleges szempont. Majd a VU császárt követően a Han dinasztia fektette papírra elméletét. A ma használatos iskolák a modern kor, s az emberiség fejlődésével kissé átalakult, de gyökerei, az alapgondolatai változatlanok. Az alapgondolat nem csak a térrendezés volt. Egy olyan szemlélet kialakítása volt a cél, mely az EMBERT ÉS A TERET tudatos harmóniában tudhatja. Útmutatásaik a természetből vett megfigyelésekre alapult. Cél az Ember, a Természet, a Tér, az Idő összhangjának tudatos ötvözése, az egyensúly, a harmónia megteremtése.
A Feng shui nem más, mint egy TUDOMÁNY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA, EGY ÉLETSZEMLÉLET, LEHETŐSÉG A TUDATOS ÉS HARMONIKUS ÉLET MEGTEREMTÉSÉRE. 
 
A Feng shui lakberendezéskor nem csak a teret vizsgáljuk, hanem a benne élő emberek személyiségét. Enélkül nem lehet térrendezést alkalmazni. Az energiák tudatos és hatékony, jó irányainak tervezésekor szükséges az emberek vizsgálata, elemzése, hogy mindenki, a számára legoptimálisabb helyen és épp aktuális életfeladatának hódolhasson. Rossz környezetben megrekednek az energiák, s előbb utóbb betegségek kialakulásához, vagy az emberek egymás közötti civódásához, kapcsolatok felbomlásához is vezethet.
Ha otthonról beszélünk, akkor fontos, hogy pihenni, lazítani tudjunk, hogy legyen egy hely, ahol a hobbinknak élhetünk, ahol a család minden tagja önmaga lehet.
Ha viszont munkahelyről beszélünk, akkor az adott helyen - térben, az ott dolgozók a legjobb tudásuk és képességük szerint, a legnagyobb hatékonysággal dolgozzanak, mindezt a legoptimálisabb környezetben.
 
S mi is volt a kérdés? "A feng shui csak lakberendezés, vagy annál sokkal több?"
A válasz: A feng shuinak csak egy része a lakberendezés, hiszen a tudomány az embert és teret együtt vizsgálja. Nincs egyik a másik nélkül.


2013. március 18., hétfő

Leltél e örömöt az életben?


Életünket sokféleképp éljük meg. 
Időnként,  mint a mackók átalusszuk, s nem vesszük észre a körülöttünk lévő történéseket. De olykor még azt sem, mi zajlik bennünk. Nem merünk, nem akarunk szembenézni a múltban hozott döntéseink hozadékával.
Sokszor nem is mi vagyunk életünk főszereplői, hanem sodródunk, másik irányítják napjainkat. S egy idő után csak azt vesszük észre, elment mellettünk az idő, s nem is éltünk igazán.

Nem késő soha felismerni, hogy valami nem stimmel, hogy máshogyan szeretnék élni.
A legnagyszerűbb pillanat az, mikor mindezt felismerted.
S ha még ugyan nem tudod, hogyan tovább, de már maga a kívánalom, az igény felmerült - óriási dolog.
Soha nem tudhatjuk, hogy meddig tart földi életünk - s nem lenne jó, mindez alatt úgy élni, ahogyan igazán szeretnénk? 

"Leltél-e örömöt az életben? Vittél-e másokéba?"Egy csodálatos film  - A bakancslista - többszöri megnézése után, mindig felmerülnek újabb és újabb gondolatok, hogy milyen nagy lehetőséget is kapunk azáltal, hogy a sorsunkat - mintegy szabad akarattal - a saját kezünkbe vegyük.

Mennyire szereted és tiszteled önön magad, hogy boldog életet élhess, úgy ahogyan Te szeretnéd?

Egy picit állj meg - és időzz el egy kicsit a múlt életed történésein.
Mi az, amiben nem te döntöttél, pedig kellett volna, s ezáltal tévútra mentél?
Ha te döntöttél volna - most hol tartanál?
Milyen álmaid - vágyaid vannak, ami ott van a szívedben, s nagyon szeretnéd, hogy valósággá is váljon?
Mi szükséges ezek megvalósításához?
Miben szeretnél sikeres lenni?
Tudsz e igazán őszinte lenni a körülötted lévő emberekhez - családodhoz, barátaidhoz, a párodhoz?

A családod, a barátaid, a párod - ha igazán szeretnek téged, s ha valóban ismernek, tudják mi fontos neked, támogatni fognak, segítenek majd - csak bízz magadban, higgy, hogy az álmod valósággá is válnak.

S ha egyszer majd tőled is megkérdezik "leltél e örömöt az életben?" - tudd azt mondani - igen, boldog és sikeres életem volt, mert szerető emberek vettek körül és megvalósultak álmaim. Boldogan tekintek vissza. 

Készíts Te is egy BAKANCSLISTÁT .2013. március 3., vasárnap

Tudatos TÉRRENDEZÉS - miért is fontos?

Itt a TAVASZ.

A legtöbb ember szinte a természettel éled újra. Többet vagyunk kint a szabadban, kirándulunk, sétálunk....hosszabbodnak a nappalok, csak úgy bizsereg bennünk a jókedv. S ezzel együtt - főleg a NŐK körében - előtérbe kerül az otthon takarítása, átalakítása, csinosítgatása.

Bármilyen nemű nagyobb beruházás előtt, valahogy elfogadott, hogy körbejárjuk a témát, elidőzünk, alaposan felkészülünk, mielőtt vásárlásra adnánk fejünket. Ha csak a nőkre gondolok, mekkora felhajtást is csinálnak sokan, egyetlen egy ruhadarab megvétele előtt? Mi mihez passzol, tudom a még valamihez felhúzni? Mennyibe is kerül? Talán még a barátnőket is elrángatják, hogy megerősítést kapjanak. 

(A rajz illusztráció jellegű.)

Épp egy lakás energia tervezése előtt ülök. Elkészült a pontos tervrajz, már berajzolva a BÁGUA szerinti területek. S egyből kirajzolódik - a személyiségelemzés ismeretében persze - hogy mi is a teendő. Mit kell eszközölni, miben kell változtatni, milyen lehetséges megoldások vannak.

Egy ember élete több részből áll.
Emberek és helyzetek alkotják. Múlt, jelen és jövő. Olyanok vagyunk, mint egy kettévágott Fa évgyűrűi, vagy egy levélzet lenyomata. 
A bágua térkép is egy Életről mesél. 
Minden embernek létfontosságú, hogy sikeres legyen, hogy Karrierje felfelé emelkedjen, s persze ezzel együtt a Hírneve, a jó híre. S a vele járó Gazdagság? Mondja azt valaki, hogy ez nem fontos. Párkapcsolat-Szerelem? Férfit és Nőt nem véletlen teremtette a jó Isten, együtt a helyük, ettől egészek. S szerelem nélkül lehet élni? Lehet, de értelmetlen. A Családi életünk, a Gyerekek, a Segítő emberek - barátok, a Tudásunk gyarapítása? S hogy biztos talajon álljunk, a Középpontunk? A stabilitásunk? Melyikre mondanád, hogy ez mellékes?

Mint tudjuk, a feng shui nem egyszerűen csak egy függönycseréről, kis elefántok kihelyezéséről, színekről, formákról, szól. 
A TÉRRENDEZÉS NEM MÁS, MINT MŰVÉSZET, TUDATOS ÉLETTERVEZÉS.
EGY ESZKÖZ, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL VALÓBAN HARMÓNIÁT ÉS BOLDOGSÁGOT TEREMTHETSZ MAGADNAK ÉS KÖRNYEZETEDNEK. 

Boldog és sikeres életünk kialakítása több tényező függvénye. Kommunikáció, tudatos gondolkodás, hit, táplálkozás, sport, szórakozás, munkahely, pénz, barátok, szexualitás, egészség, család, párkapcsolat....s az OTTHONUNK. Nem mindegy kivel, hogyan és milyen körülmények között éled napjaidat. S ha már a több ezer éves ősi kínai tradíció rendelkezésünkre áll, s mai napig nem véletlen hódit, használjuk fel, éljünk a lehetőséggel.
Tervezzük meg életünket tudatosan.

Neked kell valamin változtatni? Hol van elakadás az életedben?