2012. december 13., csütörtök

Keleti és nyugati vallások, filozófiák különbözősége. 1. rész.

Manapság egyre nagyobb az érdeklődés a keleti vallások, és az ezekben megfogalmazott bölcseleti tanítások iránt. Igen sok ezoterikus könyv és publikáció jelenik meg, s bizony hitelességét illetően időnként vitába szállnék. Amolyan divat lett ilyen irányú témáról beszélni.
S hogy miért is e nagy érdeklődés? Miért nyúlunk mi európai emberek a "kelet misztériumához"?


Célunk - bármilyen megközelítésből is származzon - hogy szeretnénk megmagyarázni a világot, s egyfajta útmutatást szeretnénk kapni, mit tegyünk és hogyan éljünk, hogy életünknek értelme legyen. 

A keleti vallások fontos alapgondolata, hogy az érzékszerveinkkel tapasztalható valóság nem a végső valóság. Az csupán a valóság felszíne, olyan, mint valami díszlet, amely mögött egy más természetű, mélyebb valóság lappang, de ezek között a határvonal homályos, elmosódott, nem teljesen definiálható.
Nehéz megmagyarázni szavakkal azt a mélyen gyökerező életérzést, melynek alapja több évezredek óta ismert, s még Lao-Ce szerint is az igazi TAO "szavakban ki nem fejezhető".

Ellenben a nyugati világban megszokott vallások, elvárják híveiktől, hogy "gondolkodás nélkül higgyenek abban, ami a szent iratokban kifejtett isteni kinyilatkoztatás közöl", a keleti kultúrában inkább azt a módszert igyekeznek megtanítani, amelynek segítségével - jelentős szellemi erőfeszítések árán - a tanítvány "személyes tapasztalatokat" szerezhet. 

A keleti gondolkodás szerint a valóság képe eltérő lehet attól függően, hogy azt milyen nézőpontból közelítjük meg. Magától értetődőnek tartja, hogy a valóságot nagy számú megfigyelésre épülő racionális okoskodás útján sem lehet tökéletesen megismerni. Ehhez ugyanis szükség van egyfajta logikai úton ki nem fejezhető INTUITÍV BÖLCSESSÉGRE is.

A valóság tehát paradox jellegű. 
A keleti bölcseleti irányzatokban az időt nem tekintik egyirányú folyamatnak. Az európai gondolkodásban viszont az idő egy múltbéli kezdőpontból egy jövőbeli végpont felé halad. A keleti felfogás szerint az idő egyfajta kör vagy spirális pályán halad, emiatt a jelenségek ISMÉTLŐDNEK. Tehát az egyszeri teremtés és az egyszeri megsemmisülés helyett a teremtések és pusztulások szüntelen körfolyamata zajlik.

Egy kis ízelítő a különböző felfogásról. 
Popper Péter egy előadásában a következő példát mesélte el:
"Egy keresztény misszionárius pap találkozik Indiában egy Síva hívő hinduval és hosszas beszélgetés során megtéríti őt a keresztény hitre. A pap ezután úgy gondolja, hogy a hindu eddig Síva hívő volt, mostantól keresztény lesz. A hindu azonban így gondolkodik: Milyen jó, hogy egy bölcs tanítómesterrel hozott össze a sorsom. Én eddig csupán Síva hívő voltam, most pedig már Síva hívő is és keresztény is vagyok, kitágult előttem a világ, képes vagyok a dolgokat más nézőpontból is szemlélni."

A téma kimeríthetetlen, itt folyatjuk tovább. 

2012. december 2., vasárnap

Tél kezdete a kínai asztrológiában.


A Hsia hónapok besorolása szerint - ugyan úgy, mint a nyugati asztrológiában -4 évszakra bontja az évet.

A TÉL  hónapjai is 3 zodiákus jeggyel bírnak:
- Disznó (víz elem) november 7-8- december 7-8.
- Patkány (víz elem) december 7-8 - január 5-6.
- Bivaly (föld elem) január 5-6 - február 4-5.Mint tudjuk a kínai asztrológia szerint az év vége NEM december 31-én ér véget.
A tavasz beköszönte minden évben más időpontban van. A kínai újév, vagy más néven holdújév, holdfázisokhoz kötődik – a téli napforduló utáni második újhold napján kezdődik, és tizenöt nappal később, teliholdkor, fejeződik be. A mi naptárunk szerint a kínai újév február 4-éhez legközelebb eső újhold napján van, amely általában január 21-február 21 közé esik. Ez évben  Január 23-a volt a kínai újév első napja, amely a kínai horoszkóp szerint a SÁRKÁNY évének kezdete volt, és február 9-ig tart. Február 10-vel belépünk a KÍGYÓ évébe.
De addig még van 3 hónapunk.
Van még időnk magunkon dolgozni.
Sorséveink alakulását részben az adott személy guaszámai is meghatározzák, tehát hogy milyen "keretek" között érdemes mozogni.
De a tudatos gondolkodásnak itt is nagy jelentősége van.
Annak, hogy felismerjük lehetőségeinket, s hogy célzottan haladjunk az előre meghatározott tervek sikeres megvalósításában.
Minden "elemre" másképpen hatnak az adott év energiái.
Ez évben - a Sárkány évében - a tűz elem volt meghatározó.
De.
Ez nem mindenki számára jó, vagy kedvező.
Valakinek lehet "támogató", kedvező, feltöltő, mert mondjuk ő is tűz elemű, vagy a föld elemnek támogató energiája még,  de ugyanolyan arányban lehet rossz, kedvezőtlen, korlátozó, pl. ha valaki víz, vagy fa elemű.
Ezért van az, hogy éveink mindig más és másképp alakulnak. Energiák határozzák meg, befolyásolják, korlátozzák, vagy épp támogatják az adott sorséveinket.
Az, hogy ki mennyire tudatos, látja, ismeri fel, hogy cselekedni kell, és hogy hogyan - abban lehet segítségére az asztrológia tudománya.
Az ősi tradíció valós, számításokon alapuló több évezredes tudomány.
Nem ezotéria, és nem kuruzslás.
Érdemes elmélyedni a jegyzetekben, írásokban, és megfigyelésekben.