2010. december 9., csütörtök

A kelet rejtelmei

Vallás-bölcselet-filozófia-tradíció-a kelet misztériuma.

A kelet rejtelmeit egyértelműen és világosan, a hétköznapi emberek számára is érthető módon fogalmazza meg Dr.Héjja István: A keleti vallások filozófiája és világképe c. könyvében.

A Jin-Jang elvet, mely alapja a feng shui rendszerének is.
A több ezer éves tradíción alapuló vallási-bölcseleti tanításokat egyre többen értelmezik félre, vesznek el útvesztőiben.
Nem véletlen a mai kor emberének, mikor kelet felé nyúl - a politikát most hagyjuk ki ebből.

Nyilvánvaló, hogy itt élünk, ebben az országban, a magyarságunkkal, meggyőződéseinkkel, életérzésünkkel, saját identitásunkkal.
Egyre többször érezzük, hogy szükségünk van egyfajta lélekcsemegére, segítségre, hogy sikeresebben boldoguljunk hétköznapjainkban.
Mikor a keleti tanításokról beszélek, néha, ami persze természetes, teszik fel a kérdéseket: mi közünk van, nekünk, magyaroknak a keleti filozófiához?
Mindenkinek szíve-joga olyan eszközökhöz nyúlni, mely segíti útját.
Az élet felkínálja a lehetőségeket, s végre nincsenek kapuk, tabuk, a mi döntésünk, hogy ebből a színes palettából mit veszünk ki.
Ez még nem jelenti azt, hogy teljes mértékben aszerint kell öltözködni, enni, élni.
Én is, csakis azt veszem ki, s élek vele, mi számomra elfogadható, építő jellegű.

A feng shui elv, a több ezer éves tradíció által találtam meg a lelki egyensúlyt, a harmóniát, a nyugalmat, önmagamat.

Egy pár gondolat a könyvből:"A Jang-Jin elvből az is következik, hogy a Tao rendjébe való minden beavatkozás ellentétes hatást vált ki. Ezért, ha közeledünk valamihez, az távolodni fog tőlünk. Ha el akarunk érni valamit, jobban tesszük, ha az ellenkezőjével kezdjük. Ha össze akarunk nyomni valamit, tágítsuk ki, ha gyengíteni akarunk valamit, erősítsük meg, ha meg akarunk tartani valamit, engedjük el. Ezért, ha az ember sokáig megy kelet felé, nyugaton köt ki, és ha egyre több pénzt halmoz fel, végül szegény lesz.
A hagyomány szerint a jelenlegi univerzum is úgy keletkezett, úgy lépett át a nemlétből a megnyilvánult lét állapotába, hogy megbomlott az egység és létrejött a kettősség. Ezt fejezi ki a Jang és Jin ellentét pár. Az ellentét azonban látszólagos, mivel Jang és Jin továbbra is egységet alkot és kölcsönösen feltételezi egymást.
A Jang és Jin tényezők váltakozása nem teljesen véletlenszerű. A valóság különféle megnyilvánulásainak Jang és Jin aspektusai meghatározott rend szerint követik egymást, és ez ismétlődő mintázatokban nyilvánul meg, úgy, hogy a kozmikus rend az alacsonyabb szintű rendetlenségekből tevődik össze."

Nincsenek megjegyzések: