2010. december 7., kedd

Bölcselet - mese - Tao módra

Mai nap egy mesével készültem.

A nyugati ember számára kicsit idegenül hat a kelet érzése, hitvilága, pedig számtalan dolgot átveszünk mindennapi életünkbe. De sokszor nem is tudjuk, mi rejlik mögötte, az a valami: tárgy, eszköz, tudomány, érzés, hiedelem, orvoslás, sport, tradíció.... miként jött létre.
Ha meg akarod ismerni a feng shui elvét, át kell éreznünk a taoizmus lényegét, a Jin-Jang fogalmát.
A taoizmusban, de valamennyi tradicionális kínai bölcseletben alapvető kulcsfogalom a Jin és Jang kettőssége: a hegy napos és árnyékos oldalát jelenti, mely szerint az egyik hullámvölgyet egy másik követ. Ezért nem bízza el magát a bölcs a sikerben, és nem esik kétségbe a bajban - minden a Tao törvénye szerint történik.Ezt illusztrálja a következő régi kínai történet:

Élt egy kis faluban egy nagyon szegény öreg özvegy ember az egyetlen fiával. Volt egy piciny földjük és egyetlen sovány lovuk, így meg tudták művelni a földecskéjüket annyira, hogy éppen hogy meg tudjanak élni.
Egy napon a ló megszökött és elkóborolt. A szomszédok szánakozva mondogatták:
– Ó, micsoda balszerencse!
Az öreg ember azonban csak ennyit mondott:
– Várjuk meg a holnapot.
A következő napon az elbitangolt jószág visszatért, és hozott magával még tíz gyönyörű erős vadlovat. A szomszédok most ezt mondták:
– Milyen nagy szerencse!
Az öreg ember azonban most is azt mondta:
– Várjuk meg a holnapot.
Eltelt egy-két nap és az öreg ember fia igyekezett betörni a vadlovakat. Az egyik ló azonban ledobta a hátáról és a fiú eltörte a lábát. A szomszédok nagyon sajnálkoztak és azt mondogatták:
– Milyen borzasztó baleset!
Az öreg azonban csendesen csak így szólt:
– Várjuk meg a holnapot.
Ismét eltelt egy-két nap. Katonák érkeztek a faluba és újoncokat toboroztak, nem éppen szelíd módszerekkel. Így azután minden fiatal embert besoroztak katonának, kivéve a törött lábú fiút.
A szomszédok akkor azt mondták az öregnek:
– Milyen szerencsések vagytok!
Az öreg ember azonban most is csak ezt válaszolta:
– Várjuk meg a holnapot.

A Jin-Jang elv, az ellentétek, kölcsönösen feltételezik egymást. Nem létezhet olyan világ, amelyben csak öröm van szenvedés nélkül, csak egészség van betegség nélkül, csak jó és szép van rossz és csúnya nélkül, nő férfi nélkül, csak lét van nemlét nélkül, csak forma van üresség nélkül.

Nincsenek megjegyzések: